birliğin ve sevginin bilekliği

mındfulness

8 haftalık program

8 haftalık program öğrenciye temel nefes farkındalığı meditasyonunu öğretmenin yanı sıra öğrenmesi ve uygulaması kolay olan diğer mindfulnesspratikleri de sunar. Öğrenciye neden meditasyon yaptığımızı ve meditasyonun hayatımızı dönüştürmek açısından ne şekilde etkili olduğunu açıklayan bilimsel bilgiler sunulur. Bu 8 haftanın ardından öğrenci kendine pratik yapmak için gereken beceri ve motivasyona sahip olacaktır.

Öğretilen meditasyonlar Buda’nın 2000 yıl önce öğrettiği ve bugün dünyada en popüler olan masterlar tarafından öğretilen ve üniversitelerde araştırmalara konu olan meditasyon biçimleridir.

Meditasyon İle;

Meditasyon nefes alma şeklinizi dönüştürebilir ve bunun neticesinde de düşünme, hissetme ve dünyayı deneyimleme şeklinizi dönüştürebilir. Nefesimize farkındalık getirerek solunum paternlerimizin, nefesimizi ne zaman tuttuğumuzun, ne zaman serbest bıraktığımızın farkına varmaya başlayabiliriz.

Belirli düşünce süreçlerinin nefes alış verişimizi ne şekilde etkilediğini

görmeye başlayabiliriz. Zamanla nefesimiz daha ‘rahat’ dinamik solunum ritimlerine doğru değişim gösterecektir. Solunum paternlerimizdeki herhangi bir değişim beraberinde psikofizyolojimizde bir değişime neden olacaktır.

8 Haftalık Mindfulness Programı

Mindfulness dikkatin bilinçli ve şefkatli bir farkındalıkla ana getirilmesi anlamını taşır. Bu farkındalığın düzenli bir pratik ve kişiyi entelektüel olarak motive edecek bilgilerle pekiştirildiğinde;

-Stres yönetimi,
-Öğrenme ve hafıza,
-Performans ve motivasyonda artış,
-Konsantrasyonun gelişmesi,
-Zihinsel berraklık ve karar verme süreçlerinde netlik,
-Kronik ağrı yaşanılan rahatsızlıklarda acıyla olan ilişki

Konularında genel bir iyileşmeye yol açtığı yapılan bilimsel araştırmalar tarafından kanıtlanmıştır. Bu araştırmalar ders içinde incelenecektir.

Harvard’da yapılan bir araştırmaya göre her gün uygulanan mindfulness pratikleri, beynin duygu kontrolü ve stres seviyeleriyle ilgili bölümlerinin yapısını değiştiriyor. Mindfulness meditasyonu beyinde dinginlik, netlik, doğaçlama ve neşeyle ilgili sinir yollarının gelişimini destekler. Aynı zamanda beynin karar alma mekanizması ile ilgili bölümlerindeki gri madde yoğunluğunu arttırır. Meditasyon bedeni hissetme becerisini geliştirir. Motor, duygusal ve düşünceye dair takılı kalınan kalıpların bırakılmasını sağlar.

Bu kurs kapsamında katılımcılar;

-Mindfulness nedir ve hangi yollarla geliştirilebilir,
-Sinir sistemi ve strese cevap tepkilerimiz,
-Çeşitli meditasyon teknikleri,
-Bedensel rahatlama ve farkındalık çalışmaları,
-Öz şefkat ve şükran çalışmaları,
-Yazma ve boya kalemleri kullanılan yaratıcı ifade yöntemleri,
-Ve bir grup içinde olmanın iyileştirici etkisini deneyimleyecekleri 8 hafta geçirirler.

Dersler öğrencilerin ödev verilen çalışmaları günlük hayatlarına dahil etmeleriyle doğabilecek sorularını paylaşabilmeleri özel ayrılan zamanlarla ve gerektiğinde bireysel koçluk seanslarıyla desteklenir.

Her ders 2 saat sürer.

Kursun sonunda katılımcılar;

-Kendileri için uygun meditasyon veya mindfulness çalışmasını seçebilir ve günlük yaşamları içinde uygulayabilir hale gelirler.

-8 hafta boyunca eksiksiz katılım gösterenler ¨Breathing Mind Mindfulness Meditasyon Programı Katılımcı” sertifikası almaya hak kazanırlar.